احترام

چگونه باید در محیط مدرسه احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟

چگونه باید در محیط مدرسه احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟

۲ مطلب با موضوع «عکس نوشت :: احادیث» ثبت شده استپیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:

حُرمَةُ الجارِ على الإنسانِ کحُرمَةِ اُمّةِ ؛

احترام همسایه بر انسان، همانند احترام مادرش مى‏‌باشد.

مکارم الأخلاق : 1 / 274 / 834 ؛ منتخب میزان الحکمة : 122


حمید جنگجو
امام علی (ع):

هیچ جامه ای زیبنده تر از ادب نیست.


حمید جنگجو